Analizy kryminalne i kryminalistyczne

Weryfikacja wersji śledczych, wskazywanie błędów organów ścigania i typowanie nowych źródeł dowodowych

Analityk kryminalny - pomoc w sprawach karnych

Analiza kryminalna akt sprawy karnej oraz kompleksowa analiza kryminalistyczna dostępnego materiału dowodowego, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z zakresu techniki kryminalistycznej i medycyny sądowej, pozwalają na ustalenie prawdy także wtedy, gdy organa ścigania nie wykazują się dociekliwością. Obiektywny raport niezależnego eksperta prowadzić może do wszczęcia lub wznowienia przedwcześnie umorzonego postępowania karnego, a przede wszystkim do udowodnienia sprawcy winy, jak i do uniewinnienia osoby niesłusznie oskarżanej o popełnienie przestępstwa.

Zakres tematyczny obsługiwanych spraw:

 • zabójstwa,
 • terror kryminalny i przestępczość porachunkowa,
 • handel ludźmi,
 • przestępczość narkotykowa,
 • przestępstwa przeciwko wolności i wolności seksualnej,
 • oszustwa i przywłaszczenia,
 • rozboje, włamania i wymuszenia,
 • przemyt,
 • pranie brudnych pieniędzy,
 • przestępstwa korupcyjne,
 • groźby karalne,
 • samobójstwa oraz wypadki śmiertelne poddawane w wątpliwość co do rzeczywistego przebiegu wydarzeń (identyfikowanie przesłanek wskazujących na udział osób trzecich).

Ocena materiału dowodowego dokonywana jest w zgodzie z normami procesowymi, tj. dyspozycjami określonymi treścią art. 7 ustawy Kodeks postępowania karnego, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej, zasad logiki oraz doświadczenia życiowego, a w sprawach wymagających wiedzy specjalnej na życzenie klienta analiza zostaje rozszerzona o opinię biegłego właściwej specjalizacji. Analizy sporządzane są z zachowaniem surowych norm etycznych i obiektywizmu.

Na jakie pytanie może udzielić odpowiedzi analiza kryminalna i kryminalistyczna?

 • w jaki sposób sprawca dokonał badanego przestępstwa?
 • jakie cechy powinny charakteryzować sprawcę badanego przestępstwa?
 • jakie ślady powinien zostawić sprawca badanego przestępstwa i jaka technika kryminalistyczna umożliwi ich ujawnienie oraz zabezpieczenie? (jakie wnioski dowodowe należy skierować do organów ścigania)
 • czy zgromadzony materiał dowodowy w ogóle wskazuje na popełnienie przestępstwa?
 • czy wersja śledcza przyjęta przez organa ścigania znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym? (podstawa obalenia nierzetelnego aktu oskarżenia lub zażalenia na błędne umorzenie postępowania przygotowawczego)
 • czy zabezpieczone ślady umożliwiają wytypowanie sprawcy i udowodnienie mu winy w procesie sądowym?
 • jaki był modus operandi sprawcy badanego przestępstwa i czy jest on na tyle charakterystyczny, by można go było powiązać z innymi podobnymi czynami zabronionymi?
 • czy zabezpieczone dowody rzeczywiście wykluczają udział osób trzecich w śmierci spowodowanej wypadkiem lub samobójstwem?
 • jakie środowiska przestępcze lub typy sprawców przestępstw mogły brać udział w popełnieniu badanego czynu zabronionego?
 • jakie motywy mogły kierować sprawcą?
 • w jaki sposób podejrzany / oskarżony może udowodnić swoją niewinność? (racjonalne w danym stanie faktycznym wnioski dowodowe i uzasadniona linia obrony)
 • w jaki sposób można udowodnić winę podejrzanego / oskarżonego?
 • jakimi zachowaniami (działaniem lub zaniechaniem) sprawca wypełnił znamiona przestępstwa?
 • jakie uwarunkowania sprzyjały popełnieniu przestępstwa?
 • która z alternatywnych wersji śledczych jest najbardziej prawdopodobna w świetle zgromadzonego materiału dowodowego a która jest absolutnie nieprawdopodobna?
 • który z podejrzanych jest w świetle zgromadzonego materiału dowodowego najbardziej prawdopodobnym sprawcą badanego przestępstwa i dlaczego?więcej informacji na mój temat

przykłady z praktyki - prowadzone postępowania

Grupa przestępcza (rosyjska)

przestępczość zorganizowana, oszustwa gospodarcze

Oszustwa i zastraszenia na szkodę firm budowlanych wznoszących na Mazurach osiedle domków jednorodzinnych. Sprawcy kierowali groźby oraz obciążali podwykonawców nienależnymi karami umownymi o wartości setek tysięcy zł. Sprawa zamknięta wyrokami skazującymi i oddaleniem roszczeń o zapłatę kar umownych.

Amber Gold

piramida finansowa, oszustwo

Analiza kryminalna akt i materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie piramidy finansowej Amber Gold. Ustalenia obaliły polityczną narrację obciążającą winą osoby niezwiązane ze sprawą.

Oszustwo na szkodę akcjonariuszy spółki giełdowej

oszustwo finansowe

Obniżanie kreatywną księgowością wartości akcji spółki obejmowanej procedurą delistingu (wycofania z obrotu giełdowego), oszustwo przybrało postać udzielania fikcyjnych pożyczek i wyprowadzania aktywów, co zaniżało o kilkaset milionów zł wartość podmiotu gospodarczego.

Afera autostradowa

oszustwa gospodarcze

Doprowadzenie do precedensowego wyroku skazującego w sprawie masowych oszustw na szkodę podwykonawców autostrad budowanych na Euro 2012. Prawomocny wyrok wskazuje jako beneficjentów i organizatorów przestępstwa władzie wiodącej spółki giełdowej. Łączna wartość oszustw na szkodę około 300 podwykonawców: około 2 miliardów zł.

Camorra - wyłudzenia produktów rolnych

zbrojna przestępczość zorganizowana, kryminalna i ekonomiczna

Masowe wyłudzanie płodów rolnych od środkowoeuropejskich rolników w kredycie kupieckim przez zorganizowaną grupę przestępczą z Neapolu. Na cele przestępstwa podszywano się pod działających potentatów rynkowych lub rejestrowano fikcyjne przedsiębiorstwa.

Wyreżyserowana upadłość developera

oszustwo gospodarcze

Sprawcy po przyjęciu wysokich przedpłat tytułem budowy mieszkań obciążyli spółkę kapitałową wielomilionowymi wierzytelnościami kontrolowanymi przez działających współnie i w porozumieniu wierzycieli, po czym ogłosili upadłość. Rozliczenie fikcyjnych długów zostało skutecznie podważone na drodze sądowej.

Pozorowanie samobójczego powieszenia (wiele spraw)

analizy kryminalne, zabójstwa

Zabójstwa maskowane samobójstwami (samobójczymi powieszeniami), sprawcy działający z motywów ekonomicznych, porachunkowych oraz prywatnych. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w połączeniu z nowoczesną techniką kryminalistyczną i wiedzą z zakresu medycyny sądowej pozwoliła podważyć wersje o braku udziału osób trzecich w zdarzeniu.

Fikcyjny eksport (karuzela VAT-owska)

przestępstwa gospodarcze, kredytowe i skarbowe

Wyłudzanie kredytów i pożyczek pod fikcyjne obroty generowane przy okazji wyłudzania podatku VAT hurtowym eksportem w rzeczywistości bezwartościowego towaru, przy współpracy rzekomych importerów z Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji.

Oszustwa funduszów sekurytyzacyjnych

oszustwa, bezpodstawne roszczenia

Blokowanie wyłudzeń funduszów sekurytyzacyjnych prowadzących egzekucję komorniczą przedawnionych lub dawno spłaconych wierzytelności, wskutek umyślnego wprowadzenia w błąd e-sądu z Lublina.

Zbrodnie komunistyczne

przestepczość polityczna, zabójstwa

Analizy kryminalne oraz opiniowanie akt zabójstw, wypadków i samobójstw historycznych, wzbudzających podejrzenie tzw. zbrodni komunistycznych dokonywanych m.in. przez Służbę Bezpieczeństwa, w tym z inspiracji KGB.

Rażące zaniżenie operatu szacunkowego przy egzekucji komorniczej

fałsz intelektualny dokumentu, oszustwo

Zaniżenie o kilkadziesiąt milionów zł operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy lotnisku Okęcie, w celu sprzedaży gruntu z rażącym pokrzywdzeniem dłużnika.

Książki

Wybrane publikacje o tematyce kryminalnej:

Księgarnia on-line

Publikacje książkowe dostępne w sprzedaży wysyłkowej m.in. w księgarni wydawnictwa:

księgarnia

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana