Tytuł książki:

Encyklopedia antywindykacji
aspekty praktyczne i prawnejak nie płacić swoich długów?

Pełny opis książki i spis treści

Pełny tytuł: Encyklopedia antywindykacji - aspekty praktyczne i prawne, jak nie płacić swoich długów?

BESTSELLER

Link do księgarni wydawnictwa - kup egzemplarz drugiego, rozszerzonego wydania książki

Seria: Prawo i ekonomia
ISBN 978-83-64983-04-7
Autor - Kazimierz Turaliński
Wydawnictwo "ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o.", Warszawa 2014,
212 stron, format A5 oprawa miękka klejona

Wybrane elementy prawa cywilnego, gospodarczego, egzekucyjnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy, podatkowego oraz bankowego, taktyki i psychologii antywindykacji, anonimowości w biznesie i w obrocie finansowym.

Wszystko, o czym musi wiedzieć dłużnik, by skutecznie ochronić swój majątek przed komornikiem i windykatorem oraz by nie popełnić przy tym przestępstwa.

Wszystko, o czym musi wiedzieć windykator, detektyw, prawnik i ambitny komornik, aby mieć szansę odzyskać pieniądze od „zawodowego” dłużnika.

Niespłacony kredyt, zaległości w urzędzie skarbowym i nieuregulowane faktury – brzmi znajomo? Egzekucja długów to nie musi być największa katastrofa w Twoim życiu, nawet jeśli spodziewana jest licytacja rodzinnego domu, budowanego przez dziesiątki lat przedsiębiorstwa, czy też zajmowana jest pensja stanowiąca jedyne źródło utrzymania małżonków i ich dzieci. Każdą z nich można opóźnić, zablokować a nawet trwale uniemożliwić. Do tego w pełni legalnie. Prawnicy we współczesnej Polsce osiągnęli swój cel: wreszcie skomplikowali prawo do tego stopnia, by nikt nie mógł czuć się we własnym kraju bezpiecznie. Na ich nieszczęście również oni sami, w tym windykatorzy oraz komornicy.

Niniejsza książka prezentuje najskuteczniejsze sposoby unikania spłaty wierzytelności – te legalne oraz niedozwolone. W dziewięciu rozdziałach przedstawia prawa dłużnika, pułapki procedur sądowych, prawa gospodarczego, pracy, rodzinnego, egzekucyjnego i upadłościowego, taktykę antywindykacyjną wraz z elementami kontrwywiadu gospodarczego, co razem czyni egzekucję nawet ogromnych kwot zupełnie nieopłacalną i nieskuteczną. Studiując zagadnienie poznasz również wybrane elementy prawa karnego, dzięki czemu zdołasz rozpoznać granicę pomiędzy dozwolonym działaniem antywindykacyjnym a przestępstwem na szkodę wierzyciela.

Wbrew pozorom nie jest to opracowanie przydatne wyłącznie dłużnikom, a również przedsiębiorcom dzisiaj w pełni wypłacalnym, którzy w każdej chwili mogą stać się ofiarami nieoczekiwanych zmian rynkowych, absurdalnego pozwu czy pomyłki urzędu skarbowego, jak i kredytobiorcom oraz żyrantom, a także… wierzycielom, komornikom, windykatorom, prawnikom i prywatnym detektywom, którzy aby skutecznie chronić interes ich klienta (wierzyciela) muszą znać luki polskiego prawa i meandry działań antywindykacyjnych.
spis treści

Przedmowa s. 9

Rozdział 1 s. 11
Czego nie może zabrać komornik?

Jak oszukać komornika? s. 13
Co nie podlega egzekucji? s. 14
Inne osoby fizyczne lub prawne s. 20

Rozdział 2 s. 31
Oszczędności i gotówka

Banknoty i monety s. 33
Zabawa w berka (rachunki bankowe i tajemnica bankowa) s. 33
Zabawa w chowanego (identyfikacja kont bankowych) s. 37
Zabawa w chowanego przy „zgaszonym świetle” (anonimowe rachunki bankowe) s. 40
Co dalej? Emigracja! (banki zagraniczne) s. 41
Alternatywne sposoby lokowania kapitału s. 42

Rozdział 3 s. 47
Bieżące dochody z pracy zawodowej, renty lub emerytury, czyli jak zabezpieczyć byt rodzinie?

Pensja s. 50
Emerytura i renta s. 53
Alimenty s. 54
Przedsiębiorcy i pracownicy s. 63

Rozdział 4 s. 69
Nieruchomości – jak nie dopuścić do zlicytowania mieszkania lub domu?

Nim zastuka komornik s. 71
Współwłasność – udziałowa i bezudziałowa s. 79
Czarny PR nieruchomości mieszkalnych s. 82
Operat szacunkowy s. 85
Fikcyjna dzierżawa lub najem s. 87
Lokal zastępczy, czy socjalny? s. 89
W dniu licytacji s. 91
Najpewniejszy sposób ochrony s. 92

Rozdział 5 s. 97
Mienie ruchome

Zajęcie ruchomości s. 99
Kategorie ruchomości s. 103
Miejsce przechowywania s. 104
Gdy komornik zna adres s. 106
Majątek podlegający rejestracji s. 108

Rozdział 6 s. 115
Taktyka procesowa w postępowaniu cywilnym – jak latami opóźniać wyrok?

Obstrukcja procesowa s. 117
Piramida płatności s. 117
Wnioski dowodowe s. 121
Wady formalne pisma s. 123
Przykładowy schemat opóźnień s. 125
Ostatnia deska sądowego ratunku s. 135

Rozdział 7 s. 137
Bezskuteczność transakcji i wezwanie do ujawnienia majątku

Nic nie mam… I co mi zrobisz? (skarga pauliańska, prawo do rzeczy) s. 139
Upadłość dłużnika s. 150
Ujawnienie majątku s. 155

Rozdział 8 s. 161
Odpowiedzialność karna dłużnika

Długi a więzienie s. 163
Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli s. 163
Doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności s. 168
Faworyzowanie wybranych wierzycieli s. 170
Przestępstwa przeciwko mieniu s. 172
Prokurator a ekonomia s. 177

Rozdział 9 s. 181
Jak nie płacić przyszłych długów i ochronić przyszłość rodziny?

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe rodziny? s. 183
Jaka forma działalności? s. 185
Schemat wehikułu podatkowego s. 190
Podwójne opodatkowanie s. 192
Schemat wydatków spółki z o.o. s. 194
Grupy kapitałowe s. 195
Schemat grupy kapitałowej s. 195
Bez transferu środków s. 198
Bezpieczeństwo władz spółki s. 199

Podsumowanie s. 208

Zalecane lektury – akty prawne s. 210Księgarnia on-line

Publikacje książkowe dostępne w sprzedaży wysyłkowej m.in. w księgarni wydawnictwa:

księgarnia

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana