Tytuł książki:

Nowa encyklopedia antywindykacjijak legalnie nie płacić swoich długów?

Pełny opis książki i spis treści

Pełny tytuł: Nowa encyklopedia antywindykacji - jak legalnie nie płacić swoich długów?

Seria: Prawo i ekonomia
Autor - Kazimierz Turaliński
Wydawca - "ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o.", Warszawa 2017
ISBN 978-83-64983-09-2 (wydanie drukowane)
354 strony, format A5 oprawa miękka klejona

Nowa encyklopedia ANTYWINDYKACJI to zaktualizowane i istotnie rozszerzone drugie wydanie bestsellera Kazimierza Turalińskiego z 2014 roku.

Link do księgarni wydawnictwa - kup egzemplarz książki

Wszystko, o czym musi wiedzieć dłużnik, by skutecznie ochronić swój majątek przed komornikiem i windykatorem oraz by nie popełnić przy tym przestępstwa. Wszystko, o czym musi wiedzieć windykator, detektyw, prawnik i ambitny komornik, aby mieć szansę odzyskać pieniądze od „zawodowego” dłużnika.

Wybrane elementy prawa cywilnego, gospodarczego, egzekucyjnego, upadłościowego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy, podatkowego oraz bankowego, taktyka psychologii antywindykacji, anonimowość w biznesie i w obrocie finansowym.

Niespłacony kredyt, zaległości w urzędzie skarbowym i nieuregulowane faktury – czy to brzmi znajomo? Egzekucja długów nie musi być największą katastrofą w Twoim życiu, nawet jeśli spodziewana jest licytacja rodzinnego domu, budowanego przez dziesiątki lat przedsiębiorstwa, czy też zajmowana jest pensja stanowiąca jedyne źródło utrzymania małżonków i ich dzieci. Każdą z nich można opóźnić, zablokować a nawet trwale uniemożliwić. Do tego w pełni legalnie. Prawnicy osiągnęli swój cel: wreszcie skomplikowali prawo do tego stopnia, by nikt we własnym kraju nie miał poczucia bezpieczeństwa. Na ich nieszczęście oni sami wpadają w pułapkę meandrów zawiłych ustaw.

Niniejsza książka prezentuje najskuteczniejsze legalne sposoby unikania spłaty wierzytelności oraz wskazuje, jakie działania dłużnika są kategorycznie niedozwolone i sprowadzić mogą na niego tylko niepotrzebne kłopoty. W trzynastu rozdziałach przedstawia prawa dłużnika, pułapki procedur sądowych, prawa gospodarczego, pracy, rodzinnego, egzekucyjnego i upadłościowego, taktykę antywindykacyjną wraz z elementami kontrwywiadu gospodarczego, co razem czyni egzekucję nawet ogromnych kwot nieopłacalną i nieskuteczną. Ujawnia też jak ogłosić oddłużającą upadłość konsumencką, wynegocjować niższą spłatę długów czy walczyć z e-sądem. Studiując zagadnienie antywindykacji poznasz również wybrane elementy prawa karnego, dzięki czemu rozpoznasz granicę pomiędzy dozwoloną obroną a przestępstwem na szkodę wierzyciela, a także dowiesz się jak zawiadomić prokuraturę i udowodnić popełnienie na Twoją szkodę przestępstwa nielegalnej windykacji długów, eksmisji, oszustwa lub nadużycia władzy przez komornika.

Wbrew pozorom nie jest to opracowanie przydatne wyłącznie dłużnikom, a również przedsiębiorcom dzisiaj w pełni wypłacalnym, którzy w każdej chwili mogą stać się ofiarami nieoczekiwanych zmian rynkowych, absurdalnego pozwu czy pomyłki urzędu skarbowego, jak i kredytobiorcom oraz żyrantom, a także… wierzycielom, komornikom, windykatorom, prawnikom i prywatnym detektywom, którzy aby skutecznie chronić interes ich klienta (wierzyciela) muszą znać luki polskiego prawa i meandry działań antywindykacyjnych.

Nowa encyklopedia antywindykacji odpowiada m.in. na poniższe pytania:

 • jak ogłosić upadłość konsumencką, czyli zupełnie i trwale pozbyć się długów?
 • jak pociągnąć do odpowiedzialności karnej wierzyciela, windykatora lub komornika?
 • jak ochronić nieruchomość przed zlicytowaniem przez komornika?
 • jak skutecznie obronić się przed pozwem o zapłatę?
 • jak ochronić przed egzekucją wynagrodzenie za pracę, emeryturę lub rentę?
 • jak uzyskać oddłużenie pomimo niespełniania ustawowych przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
 • jak obalić nieuczciwą umowę i uchylić się w ten sposób od powstałego długu?
 • jak udowodnić nielegalną eksmisję?
 • jak udowodnić nękanie (stalking) przez wierzyciela?
 • jak podważyć nakaz zapłaty z e-sądu?
 • jak napisać skuteczne doniesienie do prokuratury?
 • jak spłacać długi grubo poniżej ich nominalnej wartości?
 • jak grać kartą przedawnienia długu i nie przerwać jego biegu?
 • jak obronić się przed zarzutem przestępstwa niealimentacji?
 • jak zaskarżać działania komornika i nie dać się nabrać na jego błędne wyliczenia?
 • jak negocjować z wierzycielem...spis treści

Przedmowa 11

Rozdział 1
Czego nie może zabrać komornik?

Jak oszukać komornika? 17
Co nie podlega egzekucji? 18
Inne osoby fizyczne lub prawne 25

Rozdział 2
Oszczędności i gotówka

Banknoty i monety 39
Zabawa w berka (rachunki bankowe i tajemnica bankowa) 39
Zabawa w chowanego przy „zgaszonym świetle” (anonimowe rachunki bankowe) 44
Co dalej? Emigracja! (banki zagraniczne) 46
Alternatywne sposoby lokowania kapitału 48

Rozdział 3
Bieżące dochody z pracy zawodowej, renty lub emerytury, czyli jak zabezpieczyć byt rodzinie?

Pensja 56
Emerytura i renta 59
Alimenty 60
Przedsiębiorcy i pracownicy 70

Rozdział 4
Nieruchomości – jak nie dopuścić do zlicytowania mieszkania lub domu?

Nim zastuka komornik 77
Współwłasność – udziałowa i bezudziałowa 86
Czarny PR nieruchomości mieszkalnych 89
Operat szacunkowy 91
Fikcyjna dzierżawa lub najem 94
Lokal tymczasowy, czy socjalny? 95
W dniu licytacji 99
Najpewniejszy sposób ochrony 100

Rozdział 5
Mienie ruchome

Zajęcie ruchomości 107
Kategorie ruchomości 111
Miejsce przechowywania 112
Gdy komornik zna adres 115
Majątek podlegający rejestracji 117

Rozdział 6
Taktyka procesowa w postępowaniu cywilnym – jak latami opóźniać wyrok?

Obstrukcja procesowa 127
Piramida płatności 127
Wnioski dowodowe 132
Wady formalne pisma 133
Przykładowy schemat opóźnień 135

Rozdział 7
Jak obronić się przed krzywdzącym pozwem? wybrane zagadnienia

Ostatnia deska sądowego ratunku – nadużycie prawa 149
Wady oświadczenia woli 151
Jak uchylić skutki oświadczenia woli? 157
Nadmierne kary umowne 158
Przedawnienie roszczenia 159
Jak wykorzystać przedawnienie przeciwko wierzycielowi? 160
Termin przedawnienia wierzytelności 161
Przerwanie biegu przedawnienia 164
Co zrobić w innych przypadkach? 167

Rozdział 8
Bezskuteczność transakcji, bankructwo i wezwanie do ujawnienia majątku

Nic nie mam… I co mi zrobisz? (skarga pauliańska, prawo do rzeczy) 171
Upadłość dłużnika (przedsiębiorcy) 182
Przymusowe ujawnienie majątku dłużnika 189
Wyjawienie majątku przed sądem 193
Wykaz majątku składany komornikowi 195

Rozdział 9
Odpowiedzialność karna dłużnika

Długi a więzienie 201
Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli 201
Doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności 206
Faworyzowanie wybranych wierzycieli 208
Przestępstwa przeciwko mieniu 210
Przestępstwo niealimentacji 215
Prokurator a ekonomia 218

Rozdział 10
Odpowiedzialność karna wierzyciela, windykatora i komornika

Jak zainteresować wierzycielem prokuratora? 225
Wymuszenie zwrotu wierzytelności 225
Gdy długu nie ma – wymuszenie rozbójnicze 232
Przestępstwo tzw. czyścicieli kamienic 234
Naruszenie miru domowego i praw najemcy 237
Stalking (nękanie, nachodzenie, prześladowanie) 242
Kradzież, przywłaszczenie, i włamanie 246
Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez komornika (nadużycie władzy) 252
Oszustwo i oszustwo sądowe 255
Wzór doniesienia o popełnieniu przestępstwa 258

Rozdział 11
Jak tanio spłacać długi?

Jak spłacać długi, żeby nie przepłacić? 263
Licytacja nieruchomości – kredyt hipoteczny 267
Podatek VAT – brutto a nie netto! 270
Sprawdzaj odsetki wyliczane przez komornika! 271
Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) – przedawnienie 274
Jak podważyć egzekucję komorniczą prowadzoną na podstawie nakazu zapłaty z e-sądu? 276
Cesje wierzytelności 283
Negocjacje polubowne z wierzycielem 286
Jak nie unikać długów za zarząd spółką z o.o.? 288
Dlaczego nie warto wierzyć komornikowi? 289

Rozdział 12
Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Gdy nie ma już szans na wyjście na prostą 303
Kto może ogłosić upadłość konsumencką? 304
Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości? 304
Jakie długi mogą zostać umorzone? 308
Jakie zobowiązania z mocy prawa nie podlegają umorzeniu?. 309
Wszczęcie upadłości konsumenckiej 310
Wykonywanie planu spłaty wierzytelności 313
Umorzenie postępowania bez oddłużenia 316

Rozdział 13
Jak nie płacić przyszłych długów i ochronić przyszłość rodziny?

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe rodziny? 323
Jaka forma działalności? 325
Schemat wehikułu podatkowego 330
Podwójne opodatkowanie 332
Schemat wydatków spółki z o.o. 334
Grupy kapitałowe 335
Schemat grupy kapitałowej 335
Bez transferu środków 338
Bezpieczeństwo władz spółki 339

Podsumowanie 349
Zalecane lektury – akty prawne 351Księgarnia on-line

Publikacje książkowe dostępne w sprzedaży wysyłkowej m.in. w księgarni wydawnictwa:

księgarnia

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana