Kazimierz Turaliński

Doctor of Laws

Ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

Autor książek prawno-ekonomicznych

Kim jestem?

Zapewne interesujesz się prawem, przestępczością i bezpieczeństwem biznesu, albo szukasz pomocy związanej z tymi zagadnieniami. Trafiłeś w odpowiednie miejsce. Specjalizuję się w materii bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego oraz w sprawach karnych - kryminalnych, gospodarczych i skarbowych. Swoją drogę z wykonywanym zawodem rozpocząłem studiując w Polsce prawo, nauki polityczne oraz ekonomię w specjalizacji podatkowej. Edukację w zakresie nauk prawnych zakończyłem na brytyjskim stopniu LL.D. (Doctor of Laws, łac. Legum Doctor, tzw. higher doctorate w brytyjskim systemie szkolnictwa wyższego poprzedzający profesurę, częściowo zbliżony do niemieckiej lub polskiej habilitacji). Przeszedłem szereg szkoleń praktycznych z zakresu technik wywiadowczych i kontrwywiadowczych, dochodzeniowo-śledczych, obsługi broni palnej, taktyki walki oraz ochrony osób i mienia (w tym w sytuacji zagrożenia terrorystycznego) prowadzonych przez ekspertów służb cywilnych i wojskowych: polskich, amerykańskich, izraelskich i rosyjskich. Posiadałem należne "z urzędu" uprawnienia do (dziś już nieistniejacej) licencji II stopnia ochrony osób i mienia.

Z komercyjnym sektorem bezpieczeństwa gospodarczego związany jestem od 2000 roku. Od tego czasu zrealizowałem ponad 1000 zleceń, w tym rozwiązywałem problemy osób z listy najbogatszych Polaków, spółek giełdowych oraz działaczy politycznych, a także nagłaśniałem sprawy bulwersujących zbrodni i afer gospodarczych. Nie zliczę, ile razy konfrontowałem się z zawodowymi oszustami, brutalnymi kryminalistami, czy działającymi na ich rzecz prawnikami oraz skorumpowanymi funkcjonariuszami. Organizowałem obsługę prawno-detektywistyczną oraz ochronę fizyczną w państwach takich jak Rosja, Ukraina, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Świadczyłem również usługi doradcze w sprawach przestępczości gospodarczej na rzecz komisji sejmowej w ramach działalności Biura Analiz Sejmowych. Następnie, wraz z moim zespołem zrzeszającym profesjonalistów z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz detektywistyki, w większości składającym się z byłych oficerów służb państwowych, wykonywałem usługi na rzecz indywidualnych klientów, podmiotów gospodarczych, audytorskich, agencji detektywistycznych i kancelarii prawnych.

Odpowiadałem za ujawnienie i nagłośnienie m.in. afery autostradowej, wyłudzeń wielomilionowych środków unijnych, współpracy urzędników państwowych z przestępczością zorganizowaną (w tym włoską i ukraińską), terroru stosowanego wobec warszawskich przedsiębiorców oraz licznych oszustw w sektorze budownictwa developerskiego, branży recyklingowej i w sektorze bankowym, na zlecenie Sejmu RP przygotowywałem także analizę kryminalną afery Amber Gold. Moje CV wzbogaca doprowadzenie do precedensowego prawomocnego wyroku skazującego w tzw. aferze autostradowej, w której na bazie zgromadzonego przeze mnie materiału dowodowego oraz szczegółowego raportu mojego autorstwa ówczesne Ministerstwo Transportu zainicjowało postępowanie karne w tej sprawie. Uzasadnienia orzeczeń obu instancji wprost powołując się na ustalenia mojego raportu i ujawniony w nim modus operandi sprawców uznało odpowiedzialność jednej z największych polskich spółek giełdowych za proceder zorganizowanych oszustw na szkodę podwykonawców budujących polskie drogi i autostrady.

Oprócz bogatego doświadczenia praktycznego mam w swoim dorobku również liczne sukcesy na polu teorii. Jestem autorem ponad czterystu reportaży o tematyce kryminalnej oraz politycznej publikowanych w prasie polskiej, brytyjskiej i niemieckiej, autorskich programów szkoleniowych, kilkunastu publikacji książkowych, w tym podręczników, z zakresu przestępczości, prawa, podatków i bezpieczeństwa gospodarczego (ich lista dostępna jest na >>tej podstronie<<). Część z nich zyskała uznanie uczelni wyższych i trafiła na listy literatury podstawowej studiów z zakresu detektywistyki, wywiadu gospodarczego oraz typologii przestępców m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, czy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Miałem też zaszczyt poprowadzić prelekcje podczas polskich sympozjów globalnej organizacji Strategic and Competitive Intelligence Professionals - SCIP zrzeszającej międzynarodowych ekspertów ds. wywiadu konkurencyjnego.

Od 2014 roku prowadziłem wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku studiów Strategiczny wywiad biznesowy. Wprowadzałem tam studentów w tematykę "przestępstw gospodarczych" oraz "granic prawnych wywiadu biznesowego", czyli prawa karnego i cywilnego. W 2016 roku wykładałem na tej samej uczelni zagadnienia "kontrwywiadu biznesowego" na kierunku Bezpieczeństwo biznesu, obejmujące metodykę ukrywania tajemnic przedsiębiorstwa i przeciwdziałania szpiegostwu przemysłowemu. Od 2019 roku można było znaleźć moje nazwisko wśród wykładowców Uniwersytetu SWPS na kierunku studiów "Strategiczna analiza konkurencji", gdzie powierzono mi zagadnienia analizy śledczej i wykrywania symptomów przestępstw gospodarczych. We wcześniejszych latach miałem przyjemność również poprowadzić wykłady otwarte na zaproszenia kadry profesorskiej i studentów m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Obrony Narodowej oraz w Szkole Głównej Handlowej. Natomiast wszystkich chętnych ceniących sobie wiedzę w skondensowanej formie zapraszam na zamknięte szkolenia z zakresu bezpieczeństwa biznesu, organizowane przez ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy rozwiązaniu poważnego problemu, w szczególności związanego z przestępstwem gospodarczym, szpiegostwem przemysłowym, kontrolą rzetelności i wypłacalności kontrahenta lub skomplikowaną sprawą karną (analiza kryminalna akt sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego, zainicjowanie lub wznowienie postępowania karnego, obalenie wersji śledczych prokuratury lub aktu oskarżenia itp.) napisz do mnie na adres e-mail: poczta@turalinski.pl Nie musisz uczyć się na swoich błędach i tracić przez to fortuny - powierz sprawę doświadczonemu profesjonaliście.


Kazimierz Turaliński, LL.D.
Ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczegoprzykłady z praktyki - prowadzone postępowania

Grupa przestępcza (rosyjska)

przestępczość zorganizowana, oszustwa gospodarcze

Oszustwa i zastraszenia na szkodę firm budowlanych wznoszących na Mazurach osiedle domków jednorodzinnych. Sprawcy kierowali groźby oraz obciążali podwykonawców nienależnymi karami umownymi o wartości setek tysięcy zł. Sprawa zamknięta wyrokami skazującymi i oddaleniem roszczeń o zapłatę kar umownych.

Amber Gold

piramida finansowa, oszustwo

Analiza kryminalna akt i materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie piramidy finansowej Amber Gold. Ustalenia obaliły polityczną narrację obciążającą winą osoby niezwiązane ze sprawą.

Oszustwo na szkodę akcjonariuszy spółki giełdowej

oszustwo finansowe

Obniżanie kreatywną księgowością wartości akcji spółki obejmowanej procedurą delistingu (wycofania z obrotu giełdowego), oszustwo przybrało postać udzielania fikcyjnych pożyczek i wyprowadzania aktywów, co zaniżało o kilkaset milionów zł wartość podmiotu gospodarczego.

Afera autostradowa

oszustwa gospodarcze

Doprowadzenie do precedensowego wyroku skazującego w sprawie masowych oszustw na szkodę podwykonawców autostrad budowanych na Euro 2012. Prawomocny wyrok wskazuje jako beneficjentów i organizatorów przestępstwa władzie wiodącej spółki giełdowej. Łączna wartość oszustw na szkodę około 300 podwykonawców: około 2 miliardów zł.

Camorra - wyłudzenia produktów rolnych

zbrojna przestępczość zorganizowana, kryminalna i ekonomiczna

Masowe wyłudzanie płodów rolnych od środkowoeuropejskich rolników w kredycie kupieckim przez zorganizowaną grupę przestępczą z Neapolu. Na cele przestępstwa podszywano się pod działających potentatów rynkowych lub rejestrowano fikcyjne przedsiębiorstwa.

Wyreżyserowana upadłość developera

oszustwo gospodarcze

Sprawcy po przyjęciu wysokich przedpłat tytułem budowy mieszkań obciążyli spółkę kapitałową wielomilionowymi wierzytelnościami kontrolowanymi przez działających współnie i w porozumieniu wierzycieli, po czym ogłosili upadłość. Rozliczenie fikcyjnych długów zostało skutecznie podważone na drodze sądowej.

Pozorowanie samobójczego powieszenia (wiele spraw)

analizy kryminalne, zabójstwa

Zabójstwa maskowane samobójstwami (samobójczymi powieszeniami), sprawcy działający z motywów ekonomicznych, porachunkowych oraz prywatnych. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w połączeniu z nowoczesną techniką kryminalistyczną i wiedzą z zakresu medycyny sądowej pozwoliła podważyć wersje o braku udziału osób trzecich w zdarzeniu.

Fikcyjny eksport (karuzela VAT-owska)

przestępstwa gospodarcze, kredytowe i skarbowe

Wyłudzanie kredytów i pożyczek pod fikcyjne obroty generowane przy okazji wyłudzania podatku VAT hurtowym eksportem w rzeczywistości bezwartościowego towaru, przy współpracy rzekomych importerów z Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji.

Oszustwa funduszów sekurytyzacyjnych

oszustwa, bezpodstawne roszczenia

Blokowanie wyłudzeń funduszów sekurytyzacyjnych prowadzących egzekucję komorniczą przedawnionych lub dawno spłaconych wierzytelności, wskutek umyślnego wprowadzenia w błąd e-sądu z Lublina.

Zbrodnie komunistyczne

przestepczość polityczna, zabójstwa

Analizy kryminalne oraz opiniowanie akt zabójstw, wypadków i samobójstw historycznych, wzbudzających podejrzenie tzw. zbrodni komunistycznych dokonywanych m.in. przez Służbę Bezpieczeństwa, w tym z inspiracji KGB.

Rażące zaniżenie operatu szacunkowego przy egzekucji komorniczej

fałsz intelektualny dokumentu, oszustwo

Zaniżenie o kilkadziesiąt milionów zł operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy lotnisku Okęcie, w celu sprzedaży gruntu z rażącym pokrzywdzeniem dłużnika.

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D.
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana