Kazimierz Turaliński

Ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego, Doctor of Laws

witam na mojej stronie

Od ponad 20 lat zawodowo zajmuję się wspieraniem zwalczania ciężkiej gatunkowo przestępczości, bezpieczeństwem gospodarczym i wywiadem gospodarczym. Jestem autorem 19 książek, z czego większość to publikacje prawno-ekonomiczne dotyczące prawa karnego, podatkowego i gospodarczego, wywiadu gospodarczego oraz kryminalistyki. Przez szereg lat pełniłem obowiązki wykładowcy akademickiego przybliżającego studentom zagadnienia przestępczości gospodarczej oraz elementy prawa karnego i gospodarczego.

Skoro trafiłeś do mnie, to znaczy, że potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu poważnego problemu...
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania w moich publikacjach – napisz, spróbuję Ci pomóc.

więcej informacji o mnie

usługi

Pomoc w sprawach karnych i gospodarczych:

Przestępstwa gospodarcze

Neutralizowanie skutków oszustw i innych przestępstw ekonomicznych, weryfikacja materiału dowodowego, raporty na cele procesowe

Analizy kryminalne

Ekspertyzy, weryfikacja wersji śledczych, wskazywanie błędów organów ścigania i dotąd niewykorzystanych źródeł dowodowych

Wywiad gospodarczy

Legalne pozyskiwanie krytycznych informacji na temat podmiotów gospodarczych i innych uczestników gry rynkowej, analizy strategiczne, prognozy mikro i makroekonomiczne

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

Technologie, receptury, bazy danych klientów, know-how, tożsamość dostawców i podwykonawców - zabezpieczenie wszelkich informacji podlegających ochronie prawnej.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Eliminacja zagrożeń ze strony konkurencji rynkowej - zmowy monopolistyczne, nieuczciwa reklama, wykorzystanie cudzych tajemnic przedsiębiorstwa, fałszerstwa produktów itp.

Ochrona praw mniejszościowych udziałowców i akcjonariuszy

Ochrona mniejszościowych wspólników przed wyzyskiem i pozbawieniem wpływu na losy spółki kapitałowej.

przykłady z praktyki - prowadzone postępowania

Grupa przestępcza (rosyjska)

przestępczość zorganizowana, oszustwa gospodarcze

Oszustwa i zastraszenia na szkodę firm budowlanych wznoszących na Mazurach osiedle domków jednorodzinnych. Sprawcy kierowali groźby oraz obciążali podwykonawców nienależnymi karami umownymi o wartości setek tysięcy zł. Sprawa zamknięta wyrokami skazującymi i oddaleniem roszczeń o zapłatę kar umownych.

Amber Gold

piramida finansowa, oszustwo

Analiza kryminalna akt i materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie piramidy finansowej Amber Gold. Ustalenia obaliły polityczną narrację obciążającą winą osoby niezwiązane ze sprawą.

Oszustwo na szkodę akcjonariuszy spółki giełdowej

oszustwo finansowe

Obniżanie kreatywną księgowością wartości akcji spółki obejmowanej procedurą delistingu (wycofania z obrotu giełdowego), oszustwo przybrało postać udzielania fikcyjnych pożyczek i wyprowadzania aktywów, co zaniżało o kilkaset milionów zł wartość podmiotu gospodarczego.

Afera autostradowa

oszustwa gospodarcze

Doprowadzenie do precedensowego wyroku skazującego w sprawie masowych oszustw na szkodę podwykonawców autostrad budowanych na Euro 2012. Prawomocny wyrok wskazuje jako beneficjentów i organizatorów przestępstwa władzie wiodącej spółki giełdowej. Łączna wartość oszustw na szkodę około 300 podwykonawców: około 2 miliardów zł.

Camorra - wyłudzenia produktów rolnych

zbrojna przestępczość zorganizowana, kryminalna i ekonomiczna

Masowe wyłudzanie płodów rolnych od środkowoeuropejskich rolników w kredycie kupieckim przez zorganizowaną grupę przestępczą z Neapolu. Na cele przestępstwa podszywano się pod działających potentatów rynkowych lub rejestrowano fikcyjne przedsiębiorstwa.

Wyreżyserowana upadłość developera

oszustwo gospodarcze

Sprawcy po przyjęciu wysokich przedpłat tytułem budowy mieszkań obciążyli spółkę kapitałową wielomilionowymi wierzytelnościami kontrolowanymi przez działających współnie i w porozumieniu wierzycieli, po czym ogłosili upadłość. Rozliczenie fikcyjnych długów zostało skutecznie podważone na drodze sądowej.

Pozorowanie samobójczego powieszenia (wiele spraw)

analizy kryminalne, zabójstwa

Zabójstwa maskowane samobójstwami (samobójczymi powieszeniami), sprawcy działający z motywów ekonomicznych, porachunkowych oraz prywatnych. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w połączeniu z nowoczesną techniką kryminalistyczną i wiedzą z zakresu medycyny sądowej pozwoliła podważyć wersje o braku udziału osób trzecich w zdarzeniu.

Fikcyjny eksport (karuzela VAT-owska)

przestępstwa gospodarcze, kredytowe i skarbowe

Wyłudzanie kredytów i pożyczek pod fikcyjne obroty generowane przy okazji wyłudzania podatku VAT hurtowym eksportem w rzeczywistości bezwartościowego towaru, przy współpracy rzekomych importerów z Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji.

Oszustwa funduszów sekurytyzacyjnych

oszustwa, bezpodstawne roszczenia

Blokowanie wyłudzeń funduszów sekurytyzacyjnych prowadzących egzekucję komorniczą przedawnionych lub dawno spłaconych wierzytelności, wskutek umyślnego wprowadzenia w błąd e-sądu z Lublina.

Zbrodnie komunistyczne

przestepczość polityczna, zabójstwa

Analizy kryminalne oraz opiniowanie akt zabójstw, wypadków i samobójstw historycznych, wzbudzających podejrzenie tzw. zbrodni komunistycznych dokonywanych m.in. przez Służbę Bezpieczeństwa, w tym z inspiracji KGB.

Rażące zaniżenie operatu szacunkowego przy egzekucji komorniczej

fałsz intelektualny dokumentu, oszustwo

Zaniżenie o kilkadziesiąt milionów zł operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy lotnisku Okęcie, w celu sprzedaży gruntu z rażącym pokrzywdzeniem dłużnika.

Książki

Wybrane publikacje książkowe:
Księgarnia on-line

Publikacje książkowe dostępne w sprzedaży wysyłkowej m.in. w księgarni wydawnictwa:

księgarnia

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D.
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana