Wywiad gospodarczy i polityczny

Legalne pozyskiwanie krytycznych informacji warunkujących trafny proces decyzyjny

Wywiad komercyjny - usługowe pozyskiwanie informacji krytycznych

Usługi pozyskiwania oraz przetwarzania informacji na rzecz małego, średniego i dużego biznesu, a także organizacji politycznych i indywidualnych kandydatów w wyborach samorządowych lub parlamentarnych. Wsparcie merytoryczne lobbingu społecznego.

Wybrane usługi:

 • weryfikacja wiarygodności rynkowej i wypłacalności kontrahentów - poszukiwanie majątku pod egzekucję komorniczą lub poprzedzające zawarcie kontraktu, udzielenie pożyczki itp. (wywiad majątkowy),
 • tzw. śledztwa gospodarcze weryfikujące podejrzenie zaistnienia przestępstwa lub ryzyka uwikłania w cudze przestępstwo np. karuzelę vatowską i pranie brudnych pieniędzy (wywiad kryminalny),
 • analiza konkurencji: konkretnych przedsiębiorstw, konkurencji lokalnej lub całych branż / gałęzi gospodarki, jakości towarów i usług, rynków zbytu itp. (wywiad konkurencyjny),
 • analizy strategiczne (ekonomiczne),
 • pozyskiwanie danych politycznych (społecznych, gospodarczych, innych), także na cele kampanii wyborczych lub lobbingu społecznego (wywiad polityczny - krajowy i zagraniczny),
 • kontrwywiad gospodarczy - legalne ukrywanie informacji o przedsiębiorcach.
Analizy ekonomiczne, polityczne i geopolityczne

Przekrojowe lub tematyczne analizy przedstawiające wpływ aktualnych i przewidywanych przyszłych wydarzeń na realia polityczne oraz gospodarcze w skalach mikro i makro. Polska, Unia Europejska, Ukraina, Białoruś, Rosja, Stany Zjednoczone, Izrael, państwa azjatyckie. Wpływ wybranych czynników:

 • aktywnych i potencjalnych konfliktów zbrojnych, kulturowych oraz politycznych (łańcuchy dostaw, ceny surowców, skład wrogich lub konkurencyjnych bloków politycznych itp.),
 • agresywnych ideologii i tendencji ekstremistycznych (terroryzm),
 • zmian władz państwowych oraz wynikającej z tego rewizji polityki wewnętrznej i zagranicznej (demokratyczne wybory, sukcesja władzy dziedzicznej, zamach stanu itp.),
 • indywidualnych cech, poglądów i dotychczasowego modus operandi decydentów politycznych,
 • ustrojów państwych - stopnia ich praworządności, prawa krajowego, zawartych umów międzynarodowych, tolerancji dla korupcji oraz łamania praw człowieka itp.,
 • struktur gospodarek narodowych, globalnych i regionalnych łańcuchów dostaw, dostępu do bogactw naturalnych,
 • aktualnych lub spodziewanych kryzysów finansowych,
 • współczesnych środków wojny ekonomicznej,
 • procesu legislacyjnego i projektowanych zmian prawnych,
 • zmian technologicznych i ekologicznych,
 • innych czynników wpływających na realia gospodarcze i polityczne.Opracowywanie prognoz rynkowych

Prognozowanie przyszłego potencjału wybranej branży i związanych z nią zagrożeń dla konkretnego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem jego słabych i mocnych stron oraz realiów rynkowych, w tym:

 • czynników ekonomicznych i technologicznych,
 • geopolitycznych, regionalnych i wewnętrznych,
 • przestępczości branżowej i sektorowej.

Pomoc w opracowaniu strategii optymalizujących (dostosowujących) działania podmiotu gospodarczego do aktualnych zagrożeń i szans.
Jestem jednym z czołowych prekursorów polskiego rynku wywiadu gospodarczego i politycznego. Od kilkunastu lat z powodzeniem stosuję autorską metodę analizy wywiadowczej opartej na wnioskowaniu z łączonych perspektyw: ekonomicznej, prawnej, kryminologicznej i polityczno-społecznej, co prowadzi do trafnych, wszechstronnie uzasadnionych konkluzji. Zastosowanie wielodziedzinowych przesłanek naukowych i bogatego doświadczenia zawodowego pozwala na identyfikację np. czynników kryminologicznych, kulturowych i ekonomicznych motywujących jednostki decyzyjne lub ciała kolegialne do naruszania prawa bądź do przyjęcia określonej strategii inwestycyjnej, konkurencyjnej albo procesowej. Ta autorska metoda znajduje zastosowanie zarówno w prognozowaniu postępowań decydentów politycznych (np. Władimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump), jak i zarządów spółek prawa handlowego czy wytypowanych liderów zorganizowanych grup przestępczych.

Prócz doświadczenia płynącego z praktyki, jestem autorem, jak również współautorem, bestsellerowych publikacji fachowych o tematyce wywiadu gospodarczego i politycznego pt.: "Wywiad gospodarczy i polityczny", "Wywiad biznesowy" czy "Agent Infiltracja - sztuka szpiegostwa". Przez szereg lat wykładałem zagadnienia wywiadu gospodarczego na uczelniach wyższych, m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

więcej informacji na mój temat

Książki

Wybrane publikacje książkowe o tematyce analitycznej i wywiadowczej:

Księgarnia on-line

Publikacje książkowe dostępne w sprzedaży wysyłkowej m.in. w księgarni wydawnictwa:

księgarnia

przykłady z praktyki - prowadzone postępowania

Grupa przestępcza (rosyjska)

przestępczość zorganizowana, oszustwa gospodarcze

Oszustwa i zastraszenia na szkodę firm budowlanych wznoszących na Mazurach osiedle domków jednorodzinnych. Sprawcy kierowali groźby oraz obciążali podwykonawców nienależnymi karami umownymi o wartości setek tysięcy zł. Sprawa zamknięta wyrokami skazującymi i oddaleniem roszczeń o zapłatę kar umownych.

Amber Gold

piramida finansowa, oszustwo

Analiza kryminalna akt i materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie piramidy finansowej Amber Gold. Ustalenia obaliły polityczną narrację obciążającą winą osoby niezwiązane ze sprawą.

Oszustwo na szkodę akcjonariuszy spółki giełdowej

oszustwo finansowe

Obniżanie kreatywną księgowością wartości akcji spółki obejmowanej procedurą delistingu (wycofania z obrotu giełdowego), oszustwo przybrało postać udzielania fikcyjnych pożyczek i wyprowadzania aktywów, co zaniżało o kilkaset milionów zł wartość podmiotu gospodarczego.

Afera autostradowa

oszustwa gospodarcze

Doprowadzenie do precedensowego wyroku skazującego w sprawie masowych oszustw na szkodę podwykonawców autostrad budowanych na Euro 2012. Prawomocny wyrok wskazuje jako beneficjentów i organizatorów przestępstwa władzie wiodącej spółki giełdowej. Łączna wartość oszustw na szkodę około 300 podwykonawców: około 2 miliardów zł.

Camorra - wyłudzenia produktów rolnych

zbrojna przestępczość zorganizowana, kryminalna i ekonomiczna

Masowe wyłudzanie płodów rolnych od środkowoeuropejskich rolników w kredycie kupieckim przez zorganizowaną grupę przestępczą z Neapolu. Na cele przestępstwa podszywano się pod działających potentatów rynkowych lub rejestrowano fikcyjne przedsiębiorstwa.

Wyreżyserowana upadłość developera

oszustwo gospodarcze

Sprawcy po przyjęciu wysokich przedpłat tytułem budowy mieszkań obciążyli spółkę kapitałową wielomilionowymi wierzytelnościami kontrolowanymi przez działających współnie i w porozumieniu wierzycieli, po czym ogłosili upadłość. Rozliczenie fikcyjnych długów zostało skutecznie podważone na drodze sądowej.

Pozorowanie samobójczego powieszenia (wiele spraw)

analizy kryminalne, zabójstwa

Zabójstwa maskowane samobójstwami (samobójczymi powieszeniami), sprawcy działający z motywów ekonomicznych, porachunkowych oraz prywatnych. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w połączeniu z nowoczesną techniką kryminalistyczną i wiedzą z zakresu medycyny sądowej pozwoliła podważyć wersje o braku udziału osób trzecich w zdarzeniu.

Fikcyjny eksport (karuzela VAT-owska)

przestępstwa gospodarcze, kredytowe i skarbowe

Wyłudzanie kredytów i pożyczek pod fikcyjne obroty generowane przy okazji wyłudzania podatku VAT hurtowym eksportem w rzeczywistości bezwartościowego towaru, przy współpracy rzekomych importerów z Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji.

Oszustwa funduszów sekurytyzacyjnych

oszustwa, bezpodstawne roszczenia

Blokowanie wyłudzeń funduszów sekurytyzacyjnych prowadzących egzekucję komorniczą przedawnionych lub dawno spłaconych wierzytelności, wskutek umyślnego wprowadzenia w błąd e-sądu z Lublina.

Zbrodnie komunistyczne

przestepczość polityczna, zabójstwa

Analizy kryminalne oraz opiniowanie akt zabójstw, wypadków i samobójstw historycznych, wzbudzających podejrzenie tzw. zbrodni komunistycznych dokonywanych m.in. przez Służbę Bezpieczeństwa, w tym z inspiracji KGB.

Rażące zaniżenie operatu szacunkowego przy egzekucji komorniczej

fałsz intelektualny dokumentu, oszustwo

Zaniżenie o kilkadziesiąt milionów zł operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy lotnisku Okęcie, w celu sprzedaży gruntu z rażącym pokrzywdzeniem dłużnika.

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana