Przestępstwa gospodarcze

Oszustwa, przywłaszczenia, defraudacje,
fałszerstwa dokumentów, czyny nieuczciwej konkurencji,
przestępstwa skarbowe.

Przestępczość ekonomiczna - ochrona majątku

Oszustwa gospodarcze, fałszerstwa i inne przestępstwa ekonomiczne stanowią współcześnie największe zagrożenie dla polskiego biznesu. Drugim źródłem niebezpieczeństw jest bezzasadne oskarżanie uczciwych przedsiębiorców o udział w karuzelach vatowskich, praniu brudnych pieniędzy czy innych podobnych czynach karalnych. Często na drodze do obiektywnego wyjaśnienia spraw karnych w sektorze ekonomicznym staje brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr organów ścigania. Urzędnicy państwowi bywają niedostatecznie rozeznani w realiach obrotu gospodarczego i nie znają branży, w której dane przestępstwo zaistniało. Deficyty te wyrównać może pomoc niezależnego eksperta przekładającego zawiłości stanu faktycznego i prawidłową interpretację zgromadzonego materiału dowodowego na język zrozumiały dla karnistów - prokuratorów oraz sędziów.

Zakres możliwej pomocy:

  • sporządzanie trudnych od umorzenia zawiadomień o podejrzeniu zaistnienia przestępstwa, wspartych orzecznictwem i zweryfikowanym materiałem dowodowym - każdy ciężar gatunkowy spraw,
  • analizy kryminalne - doradztwo kryminalistyczne i kryminologiczne, wszechstronna ocena materiału dowodowego oraz stanu faktycznego,
  • obalanie wersji śledczych prokuratury i innych organów ścigania, pomoc merytoryczna przy zaskarżaniu umorzeń śledztw oraz dochodzeń,
  • identyfikacja nowych źródeł dowodowych,
  • likwidacja skutków oszustw, przywłaszczeń, fałszerstw i innych podobnych czynów karalnych na drodze cywilnoprawnej, karnoprawnej i polubownej,
  • wsparcie obrony w przypadku przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstwa na szkodę kontrahenta (np. oszustwa, ukrywania majątku, niegospodarności - umyślnego i nieumyślnego bankructwa itp.) lub Skarbu Państwa, identyfikowanie słabych punktów w akcie oskarżenia i zgromadzonym materiale dowodowym, opracowywanie strategii obrony,
  • ujawnianie tzw. oszustw sądowych, obrona dłużnika poprzez wykazanie, że prawomocny wyrok przeciw niemu zapadł w wyniku przestępstwa polegającego na umyślnym wprowadzeniu sądu w błąd,
  • ujawnianie defraudacji,
  • przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
Legitymuję się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem niezależnego konsultanta i eksperta ds. przestępstw gospodarczych. W moim CV znajdują się m.in. precedensowy wyrok skazujący w tzw. aferze autostradowej - w kluczowym wątku wielomiliardowych oszustw przy budowie autostrad na Euro 2012, analiza kryminalna afery Amber Gold sporządzona na zlecenie Biura Analiz Sejmu, liczne sprawy oszustw giełdowych, przestępstwa na rynku developerskim, masowe wyłudzenia kredytów bankowych, wyłudzenia hurtowych dostaw towarów w obrocie międzynarodowym (m.in. zorganizowana przestępczość włoska, rosyjska, wietnamska i ukraińska) czy przestępstwa ekologiczne (porzucanie bez utylizacji hurtowych ilości odpadów przemysłowych). Łączna wartość szkód w prowadzonych przeze mnie sprawach sięga kilkunastu miliardów zł.więcej informacji na mój temat

przykłady z praktyki - prowadzone postępowania

Grupa przestępcza (rosyjska)

przestępczość zorganizowana, oszustwa gospodarcze

Oszustwa i zastraszenia na szkodę firm budowlanych wznoszących na Mazurach osiedle domków jednorodzinnych. Sprawcy kierowali groźby oraz obciążali podwykonawców nienależnymi karami umownymi o wartości setek tysięcy zł. Sprawa zamknięta wyrokami skazującymi i oddaleniem roszczeń o zapłatę kar umownych.

Amber Gold

piramida finansowa, oszustwo

Analiza kryminalna akt i materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie piramidy finansowej Amber Gold. Ustalenia obaliły polityczną narrację obciążającą winą osoby niezwiązane ze sprawą.

Oszustwo na szkodę akcjonariuszy spółki giełdowej

oszustwo finansowe

Obniżanie kreatywną księgowością wartości akcji spółki obejmowanej procedurą delistingu (wycofania z obrotu giełdowego), oszustwo przybrało postać udzielania fikcyjnych pożyczek i wyprowadzania aktywów, co zaniżało o kilkaset milionów zł wartość podmiotu gospodarczego.

Afera autostradowa

oszustwa gospodarcze

Doprowadzenie do precedensowego wyroku skazującego w sprawie masowych oszustw na szkodę podwykonawców autostrad budowanych na Euro 2012. Prawomocny wyrok wskazuje jako beneficjentów i organizatorów przestępstwa władzie wiodącej spółki giełdowej. Łączna wartość oszustw na szkodę około 300 podwykonawców: około 2 miliardów zł.

Camorra - wyłudzenia produktów rolnych

zbrojna przestępczość zorganizowana, kryminalna i ekonomiczna

Masowe wyłudzanie płodów rolnych od środkowoeuropejskich rolników w kredycie kupieckim przez zorganizowaną grupę przestępczą z Neapolu. Na cele przestępstwa podszywano się pod działających potentatów rynkowych lub rejestrowano fikcyjne przedsiębiorstwa.

Wyreżyserowana upadłość developera

oszustwo gospodarcze

Sprawcy po przyjęciu wysokich przedpłat tytułem budowy mieszkań obciążyli spółkę kapitałową wielomilionowymi wierzytelnościami kontrolowanymi przez działających współnie i w porozumieniu wierzycieli, po czym ogłosili upadłość. Rozliczenie fikcyjnych długów zostało skutecznie podważone na drodze sądowej.

Pozorowanie samobójczego powieszenia (wiele spraw)

analizy kryminalne, zabójstwa

Zabójstwa maskowane samobójstwami (samobójczymi powieszeniami), sprawcy działający z motywów ekonomicznych, porachunkowych oraz prywatnych. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w połączeniu z nowoczesną techniką kryminalistyczną i wiedzą z zakresu medycyny sądowej pozwoliła podważyć wersje o braku udziału osób trzecich w zdarzeniu.

Fikcyjny eksport (karuzela VAT-owska)

przestępstwa gospodarcze, kredytowe i skarbowe

Wyłudzanie kredytów i pożyczek pod fikcyjne obroty generowane przy okazji wyłudzania podatku VAT hurtowym eksportem w rzeczywistości bezwartościowego towaru, przy współpracy rzekomych importerów z Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji.

Oszustwa funduszów sekurytyzacyjnych

oszustwa, bezpodstawne roszczenia

Blokowanie wyłudzeń funduszów sekurytyzacyjnych prowadzących egzekucję komorniczą przedawnionych lub dawno spłaconych wierzytelności, wskutek umyślnego wprowadzenia w błąd e-sądu z Lublina.

Zbrodnie komunistyczne

przestepczość polityczna, zabójstwa

Analizy kryminalne oraz opiniowanie akt zabójstw, wypadków i samobójstw historycznych, wzbudzających podejrzenie tzw. zbrodni komunistycznych dokonywanych m.in. przez Służbę Bezpieczeństwa, w tym z inspiracji KGB.

Rażące zaniżenie operatu szacunkowego przy egzekucji komorniczej

fałsz intelektualny dokumentu, oszustwo

Zaniżenie o kilkadziesiąt milionów zł operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy lotnisku Okęcie, w celu sprzedaży gruntu z rażącym pokrzywdzeniem dłużnika.

Książki

Wybrane publikacje książkowe na temat przestępczości gospodarczej:

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana