Tytuł książki:

Wywiad gospodarczy i politycznyPodręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych (wydanie II)

Pełny opis książki i spis treści

Pełny tytuł: Wywiad gospodarczy i polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych (wydanie II - zaktualizowane i rozszerzone)

Seria:Prawo i ekonomia
Autor - Kazimierz Turaliński
Wydawca wydania II - "ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o.", Warszawa 2015
ISBN 978-83-64983-01-6
510 stron, format A5 oprawa miękka klejona

Kup on-line egzemplarz - link do księgarni

Książka stanowiła literaturę podstawową m.in. przedmiotów: Infobrokering na Uniwersytecie Jagiellońskim, Detektywistyka na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wywiad Gospodarczy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Bestseller, wydanie I od października 2011 do stycznia 2012 na liście "Top 50" sprzedaży Empik

Podręcznik - kompendium wiedzy zawodowej z zakresu współczesnego wywiadu gospodarczego (majątkowego, konkurencyjnego) i wywiadu politycznego. Obejmuje pełen zakres materiałów niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług, ale także i do identyfikowania wrogich działań wywiadowczych oraz nielegalnego szpiegostwa przemysłowego.

Książka podzielona została na sześć części, prezentujących zarówno jasną, jak i ciemną stronę branży, wraz ze szczegółowym opisem działań legalnych i tych zdecydowanie odradzanych, o charakterze kryminalnym:

Wstęp do zagadnienia - obejmuje zarys definicyjny używanych pojęć, podstawowe informacje metodologiczne, a także opis motywów przyświecających rozpoznaniu operacyjnemu i wykorzystaniu osobowych źródeł informacji.

Biały Wywiad - 80% współczesnych informacji pozyskiwanych jest w drodze eksploracji źródeł jawnych: państwowych, prasowych oraz prywatnych. Dział zawiera opis wszystkich dostępnych w Polsce gospodarczych i politycznych baz danych, źródeł rejestrowych, osobowych i struktur organizacyjnych ze służbami policyjnymi, wojskowymi i rządem włącznie.

Szary Wywiad - 15% informacji pozyskiwanych jest w drodze działań o charakterze detektywistycznym: inwigilacji (obserwacji i monitoringu), infiltracji, analiz kryminalistycznych oraz działań o charakterze socjotechnicznym.

Czarny Wywiad - 5% wiadomości, często kluczowych, uzyskać można poprzez czynności często nielegalne, takie jak szpiegostwo przemysłowe (instalacja podsłuchów - osób, pomieszczeń i telefonów, włamania), kradzież cudzej tożsamości i parametrów biometrycznych, łamanie zabezpieczeń kryptograficznych, a także poprzez zwerbowaną w drodze szantażu lub korupcji agenturę.

Raport końcowy - metodyka opracowywania analiz o charakterze ekonomicznym i politycznym, a także pragmatycznych sprawozdań z zakresu pozyskanych informacji majątkowych lub dot. stwierdzonych przestępstw gospodarczych i kryminalnych.

Przepisy karne i cywilne - wypis oraz komentarz do najważniejszych unormowań prawnych, związanych z nielegalnym prowadzeniem czynności wywiadowczych oraz innych najczęściej popełnianych w jego toku przestępstw, w tym naruszeń tajemnicy państwowej oraz prawem chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa.
spis treści

Dział I: Wstęp do zagadnienia

1.1. Pojęcie wywiadu gospodarczego i politycznego
1.1.1. Podstawowa terminologia
1.1.2. Optymalne cechy wywiadowcy i analityka
1.1.3. Przedmiot rozpoznania
1.1.4. Polskie instytucje państwowe realizujące czynności tematycznie pokrywające się z wywiadem komercyjnym

1.2. Motywy rozpoznawania podmiotów gospodarczych
1.2.1. Motywy finansowe
1.2.2. Motywy polityczne
1.2.3. Motywy deliktowe – terroryzm
1.2.4. Motywy deliktowe – przestępczość gospodarcza i kryminalna
1.2.5. Motywy deliktowe – szpiegostwo przemysłowe i sabotaż

1.3. Motywy ukrywania informacji o podmiotach gospodarczych
1.3.1. Utrudnienie egzekucji komorniczej
1.3.2. Przeciwdziałanie analizie konkurencyjnej
1.3.3. Zafałszowanie wizerunku marketingowego
1.3.4. Przygotowanie do popełnienia przestępstwa gospodarczego lub skarbowego
1.3.5. Kreacja spójnego wizerunku politycznego
1.3.6. Motywy osobiste

1.4. Osobowe źródła informacji
1.4.1. Wspólny wróg
1.4.2. Sprzedaż informacji
1.4.3. Materiały kompromitujące
1.4.4. Materiały obciążające
1.4.5. Wiarygodność pozyskanych materiałów
1.4.6. Informator a agentura

Dział II: Biały wywiad – Kurs podstawowy

2.1. Powszechnie dostępne rejestry państwowe

2.2. Powszechnie dostępne prywatne źródła informacji

2.3. Powszechnie dostępne źródła informacji politycznej
Rejestry państwowe – partie i wybory
Publikacje ministerstw, urzędów centralnych i samorządów oraz jednostek podległych i sądów
Szacowanie sektorów strategicznych państwa (formacje militarne i policyjne, bezpieczeństwo obiektów państwowych)
Identyfikacja czynników makroekonomicznych

2.4. Działania bezpośrednie
Wizja lokalna
Kontakt bezpośredni

Dział III: Szary wywiad – Kurs średniozaawansowany

3.1. Wstęp do inwigilacji

3.2. Analizy kryminalistyczne i zabezpieczanie dowodów
3.2.1. Wiedza operacyjna a tzw. przełożenie dowodowe
3.2.2. Dokumentacja wizji lokalnej
3.2.3. Fonoskopia
3.2.4. Informatyka śledcza
3.2.5. Dowody z dokumentów
3.2.6. Ekspertyzy fizyko-chemiczne

3.3. Obserwacja i monitoring
3.3.1. Niejawna obserwacja osób
Obserwacja statyczna i dynamiczna
Dobór pojazdów
3.3.2. Niejawna obserwacja pojazdów
3.3.3. Niejawna obserwacja miejsc

3.4. Infiltracja
3.4.1. Uwarunkowania środowiskowe i indywidualne
3.4.2. Legenda „miękka” – kontakt on-line
3.4.3. Legenda „miękka” – kontakt osobisty
3.4.4. Legenda „twarda” – kontakt on-line
3.4.5. Legenda „twarda” – kontakt osobisty
3.4.6. Infiltracja środowiska z „drugiego kręgu”
3.4.7. Metoda komórkowa
3.4.8. Socjotechnika

Dział IV: Czarny wywiad – Kurs zaawansowany

4.1. Szpiegostwo przemysłowe i polityczne
4.1.1. Charakter nielegalnie pozyskiwanych informacji
4.1.2. Podsłuch pomieszczeń i osób
Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – radiowe
Odbiorniki radiowe
Urządzenia podsłuchowe stacjonarne (GSM i magazynujące)
Lokalizacja urządzeń podsłuchowych stacjonarnych
Urządzenia podsłuchowe mobilne
4.1.3. Podsłuch telefonów (stacjonarnych i komórkowych)
4.1.4. Penetracja chronionych obiektów i wywoływanie zdarzeń nadzwyczajnych
4.1.5. Niedozwolone przedmioty
4.1.6. Przełamywanie systemów kontroli dostępu

4.2. Zaawansowana kradzież tożsamości
4.2.1. Pozyskanie cudzych danych osobowych
4.2.2. Kradzież wirtualnej tożsamości
4.2.3. Kradzież parametrów biometrycznych
4.2.4. Kradzież i blokada numeru telefonu komórkowego
4.2.5. Infiltracja z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów i uniformów

4.3. Przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych i informatycznych
Kradzież haseł – fizyczny dostęp do komputera i on-line
Omijanie prostych działań kontrwywiadowczych
Podsłuch sprzętowy i software'owy komputera
Odczyt plików skasowanych i uszkodzonych nośników
Łamanie haseł i kradzież korespondencji elektronicznej

4.4. Działania konfrontacyjne
4.4.1. Nielegalny nacisk na osoby (szantaż) - krąg rodzinny, zawodowy i polityczny
4.4.2. Korupcja i prowokacja
4.4.3. Wywiad w wykonaniu służb specjalnych

Dział V: Raport końcowy

5.1. Analizy zamykające
Wstępna wycena majątku
Analiza powiązań kapitałowych i osobowych
Analiza potencjału produkcyjnego (konkurencyjnego)
Analizy ekonomiczne, polityczne i prawne

5.2. Forma raportu
Gwarancja tajemnicy i forma komunikacji
Raport majątkowy
Analiza – polityczna, efkonomiczna lub kryminologiczna
Analiza Hipotez Alternatywnych
Wywiad konkurencyjny
Wywiad identyfikujący działania kryminalne

Dział VI: Odpowiedzialność karna i cywilna

6.1. Penalizacja czynów związanych z realizacją wywiadu gospodarczego i politycznego

6.2. Zarys odpowiedzialności cywilnoprawnej

6.3. Granice prawne wywiadu komercyjnego – podsumowanie
Granica dozwolonej redystrybucji informacji
Granice dozwolonych nacisków na osobowe źródła informacjiKsięgarnia on-line

Publikacje książkowe dostępne w sprzedaży wysyłkowej m.in. w księgarni wydawnictwa:

księgarnia

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana