Publikacje książkowe
Kazimierza Turalińskiego

Pełny opis i spis treści - kliknij na okładkę


BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE - jak prognozować ryzyko kontraktów i zapobiegać oszustwom?

Jak uniknąć odpowiedzialności karnej i podatkowej?


Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Kraków 2022, 500 stron,
ISBN 978-83-64983-14-6,

Bezpieczeństwo w biznesie to kompleksowe, obszerne opracowanie przybliżające zagadnienia najpoważniejszych zagrożeń występujących w polskim obrocie gospodarczym i profesjonalnych sposobów ich wczesnego wykrywania.

Szczególny pakiet wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych nauczą Czytelników w jaki sposób trafnie ocenić prawdopodobieństwo bankructwa kontrahenta, ryzyko uwikłania w cudze przestępstwo (np. prania brudnych pieniędzy), a przede wszystkim prawidłowo identyfikować oznaki zapowiadające oszustwo lub inną formę nieuczciwości. Lektura otwiera drogę do bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej lub skutecznego zarządzania interesami pracodawcy, w tym także osobom nieposiadającym kierunkowego wykształcenia z zakresu prawa, ekonomii i rachunkowości.Agent, INFILTRACJA - SZTUKA SZPIEGOSTWA w czasie pokoju, na wojnie i w biznesie

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Kraków 2021, 718 stron,
ISBN 978-83-64983-13-9,

Kompendium wiedzy na temat arkan działania wywiadu agenturalnego i praktycznych sposobów jego organizacji. Książka w przystępny sposób prezentuje metodykę werbunku agentów, organizacji siatek agenturalnych, szkolenia wywiadowców, weryfikacji przekazywanych przez nich informacji czy wywierania wpływu od skali mikro na wytypowanych figurantów do skali makro kształtującej wybory społeczeństw infiltrowanych państw. Werbunek, inwigilacja, kradzież informacji, dywersja, dezinformacja, manipulacja, neutralizacja siły żywej, fałszywa flaga, dezintegracja - to instrumenty współczesnego wywiadu pozwalające wygrać wojnę bez jej wypowiedzenia czy potrzeby oddania nawet jednego strzału.

Lektura pozwoli na dogłębne zrozumienie psychologii i metodyki działania wrogich służb wywiadowczych oraz profesjonalnych organizacji terrorystycznych i grup przestępczych, a także tworzenia w warunkach wojennych niskobudżetowych komórek wywiadowczych. Teoria przedstawiona jest w lekkiej formie bazującej na licznych przykładach z praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń rosyjskich.Przestępstwa w budownictwie

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Kraków 2019, 704 strony,
ISBN 978-83-64983-11-5,

Kompendium wiedzy z zakresu bezpiecznego podpisywania i realizowania kontraktów w branży budowlanej (budownictwo drogowe, inżynieryjskie, kubaturowe, remonty itp.) oraz metodyki przestępstw popełnianych w budownictwie.

Zbrodnie prawicy - objawy mafii 2

Wydawca - brak, 2019, format A5, 532 strony, wydanie elektroniczne
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Kraków 2019, 704 strony,

Zbrodnie prawicy to wynik mojego trzyletniego śledztwa, czyli prawdziwa historia o współczesnym świecie zorganizowanej przestępczości politycznej, która w wyniku splotu okoliczności połączyła organa ścigania z kryminalnym światem przestępczym, w tym z włoską Kamorrą i ukraińskimi gangami.Nowa encyklopedia antywindykacji

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Warszawa 2017, 354 strony,
ISBN 978-83-64983-09-2,

Wszystko, o czym musi wiedzieć dłużnik, by skutecznie ochronić swój majątek przed komornikiem i windykatorem oraz by nie popełnić przy tym przestępstwa. Wszystko, o czym musi wiedzieć windykator i wierzyciel, aby mieć szansę odzyskać pieniądze od „zawodowego” dłużnika.

Podatek VAT - oszustwa podatkowe...

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Warszawa 2017, 632 strony,
ISBN 978-83-64983-08-5,

Kompendium wiedzy z zakresu podatku VAT - aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania podatku od towarów i usług w Polsce i w Unii Europejskiej, materialnoprawne podstawy ścigania uszczuplania podatku VAT oraz metodyka popełniania tych przestępstw skarbowych.Wywiad biznesowy

Wydawca:
Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017, 236 stron,
ISBN 978-83-63391-30-0,

Współautorzy książki odpowiadają na pytania: czym jest wywiad biznesowy, jak organizować funkcję wywiadowczą w organizacji, nie naruszać przy tym prawa karanego i cywilnego ani zasad etyki, czy pozyskiwać, przetwarzać i analizować informacje biznesowe.

Poradnik inwestora rynku nieruchomości

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Warszawa 2016, 358 stron,
ISBN 978-83-64983-06-1,

Poradnik w kompleksowy sposób przygotowuje inwestora lub kandydata na inwestora rynku nieruchomości do korzystnego oraz bezpiecznego zakupu mieszkań, a także późniejszego czerpania zysków z ich wynajmu i odsprzedaży na rynku wtórnym.2012 - polityka, pieniądze, służby specjalne...

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Warszawa 2015, 180 stron,
ISBN 978-83-64983-05-4,

Zbiór reportaży śledczych i politycznych oscylujących wokół siedmiu haseł-kluczy: polityka, pieniądze, służby specjalne, mafia, terroryzm, samobójstwo i Rosja.

Wywiad gospodarczy i polityczny

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Warszawa 2015, 510 stron,
ISBN 978-83-64983-01-6,

Podręcznik - kompendium wiedzy zawodowej z zakresu współczesnego wywiadu gospodarczego (majątkowego, konkurencyjnego) i wywiadu politycznego. Pełen zakres materiałów niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług.Encyklopedia antywindykacji

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Warszawa 2014, 212 stron,
ISBN 978-83-64983-04-7,

Wybrane elementy prawa cywilnego, gospodarczego, egzekucyjnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy, podatkowego oraz bankowego, taktyki i psychologii antywindykacji, anonimowości w biznesie i w obrocie finansowym.

Raje podatkowe i spółki off-shore

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Warszawa 2014, 200 stron,
ISBN 978-83-64983-02-3,

Koszt pomocy kancelarii przy optymalizacji podatkowej sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ta lektura oferuje Ci tą samą wiedzę w łatwej do przyswojenia formie. Książka skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mają dosyć płacenia wysokich podatków.Jak kraść? Podręcznik złodzieja

Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Warszawa 2014, 532 stron,
ISBN 978-83-64983-03-0,

Współczesna Polska to raj złodziei, a piekło dla ludzi uczciwych. Aby przetrwać w chaszczach i cierniach codzienności musisz opanować obowiązujące w niej reguły gry. Prawa, ekonomii, politologii i stosowanej przez oszustów metodyki wyrafinowanych przestępstw nauczy Cię praktyk-specjalista ds. bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego.

Zabić szpiega

Wydawca:
Media Polskie,
Radom 2011, 198 stron,
ISBN 978-83-925811-6-1,

22 lipca 1989 roku we Wrocławiu zamordowany został Marek Stróżyk – prowadzący dla polskich służb specjalnych działania wywiadowcze w RFN i budujący tam siatkę agenturalną. Najpewniej zginął z rąk żołnierzy kontrwywiadu PRL lub funkcjonariuszy SB.Przestępstwa Skarbowe: Kwalifikacja prawna i metodyka uszczuplania podatku VAT

Wydawca:
Ardius, Warszawa 2010, 262 stron,
ISBN 978-83-7679-053-4

Windykacja Gospodarcza

Wydawca:
Media Polskie,
Ardius, Warszawa 2010, 368 stron,
ISBN 978-83-7679-043-5,

Windykacja, termin prawniczy: sądowe dochodzenie przez właściciela zwrotu rzeczy od kogoś, kto nią włada.
Podręcznik do nauki zawodu windykatora - taktyka dochodzenia wierzytelności, psychologia windykacji oraz regulacje prawne.Zrozumieć wojnę z Rosją,
Katyń - Moskwa - Kijów


Wydawca:
ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o.,
Kraków 2022, 520 stron,
ISBN 978-83-64983-15-3,

Czynniki strategiczne, ekonomiczne, polityczne i historyczne warunkujące konflikt zbrojny toczony przez Władimira Putina z Zachodem. Infiltracja państw Unii Europejskiej przez rosyjski wywiad. Budowa sojuszy w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Przestępczość Zorganizowana w III RP

Wydawca:
Media Polskie,
Radom 2009, 206 stron,
ISBN 978-83-925811-5-4,

Międzynarodowy obrót gospodarczy reglamentowany decyzjami politycznymi to główne źródło dochodów polskich zorganizowanych grup przestępczych. Narkotyki, oszustwa paliwowe i podatkowe, przemyt alkoholu, papierosów i towarów.Objawy Mafii - Dokumentacja III RP

Wydawca I wydania:
Media Polskie, Radom 2007,

Objawy mafii to zbiór reportaży śledczych dotyczących polskiej przstępczości zorganizowanej i polityki od 1989 r. do połowy pierwszej dekady XXI wieku. Pierwsza połowa książki pozostaje niemal wyłącznie kroniką kryminalną. W drugiej jej części dominujące stają się wątki dotyczące kręgów najwyższej władzy państwowej, służb specjalnych oraz wiodących partii politycznych.

Autor przedstawia historię kluczowych gangów lat 90-tych: Pruszkowa i Wołomina, Krakowiaka, Nikosia, Masy i innych świadków koronnych, globalne wpływy Baraniny oraz koneksje gangsterów z politykami wiodących wówczas partii politycznych oraz generalicją służb specjalnych. Ukazuje metodykę i skalę działania Mafii Paliwowej, wpływ hazardowego lobby na proces ustawodawczy a także okoliczności i realne motywy zabójstwa byłego szefa Policji gen. Marka Papały.Księgarnia on-line

Publikacje książkowe dostępne w sprzedaży wysyłkowej m.in. w księgarni wydawnictwa:

księgarnia

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana