Tytuł książki:

Przestępstwa w budownictwiekary umowne, oszustwa, kartel, dumping

jak chronić przedsiębiorstwo?

Pełny opis książki i spis treści

Pełny tytuł: Przestępstwa w budownictwie - kary umowne, oszustwa, kartel, dumping

Seria: Prawo i ekonomia
Autor - Kazimierz Turaliński
Wydawca - ARTEFAKT.EDU.PL sp. z o.o., Kraków 2019
ISBN 978-83-64983-11-5 (wydanie drukowane)
704 strony, format A5, oprawa miękka klejona

Zamów książkę on-line - link do księgarni

Kompendium wiedzy z zakresu bezpiecznego podpisywania i realizowania kontraktów w branży budowlanej (budownictwo drogowe, inżynieryjskie, kubaturowe, remonty itp.) oraz metodyki przestępstw popełnianych w budownictwie. Zagadnienia obszernie przedstawione na przykładzie kilkuletniego śledztwa prowadzonego przez Kazimierza Turalińskiego w czasie tzw. afery autostradowej (zakończonego precedensowym wyrokiem skazującym) oraz masowych oszustw developerskich dokonywanych na szkodę podwykonawców i nabywców mieszkań.

Przestępstwa w budownictwie to książka napisana przez praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej sektora budowlanego i w śledztwach gospodarczych. W przystępny sposób opisuje współczesne metody przestępstw dokonywanych na szkodę przedsiębiorstw budowlanych, wskazuje również jak im samodzielnie przeciwdziałać. Istnieje wiele ogólnych publikacji na temat przestępczości ekonomicznej, napisanych przez teoretyków językiem zrozumiałym tylko dla profesjonalistów. Wyraźnie brakuje jednak tych przygotowanych przez praktyków i w formie przystępnej dla czytelników niekoniecznie dysponujących prawniczym wykształceniem ani doświadczeniem dochodzeniowo-śledczym. Tę lukę zapełnia ta książka, której lekturę polecić należy przedsiębiorcom budującym drogi, osiedla, biurowce, obiekty inżynieryjne, przemysłowe i infrastrukturę kolejową, inżynierom budownictwa, prawnikom, ekonomistom, prywatnym detektywom oraz funkcjonariuszom organów ścigania. Czego można się z niej nauczyć?

  • konstruowania maksymalnie zabezpieczających umów o roboty budowlane,

  • rozpoznawania symptomów przestępstw popełnianych dzisiaj w budownictwie, dzięki czemu czytelnik nie pozwoli się nikomu więcej oszukać,

  • skutecznego wskazywania prokuraturze w jaki sposób dokonano na jego szkodę przestępstwa i jakie konkretnie przepisy prawa karnego zostały nim naruszone,

  • skutecznego obalania lub obniżania kar umownych i korzystnego zastrzegania ich w zawieranych umowach,

  • weryfikowania wiarygodności rynkowej kontrahentów – od małych przedsiębiorstw po duże koncerny budowlane,

  • skutecznego dochodzenia solidarnej zapłaty od generalnych wykonawców i inwestorów.

Słowo od Autora: ABW w licznych śledztwach próbowała pociągnąć do odpowiedzialności karnej liderów branży budowlanej. Większość postępowań umorzono, a najważniejsze z nich, dotyczące ustawiania miliardowych przetargów, zakończyło się w sądzie uniewinnieniem oskarżonych. Przełomem okazał się dopiero prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który potwierdził wyniki mojego kilkuletniego śledztwa w sprawie tzw. afery autostradowej. Skazując sprawcę oszustwa sąd powołał się na mój raport przekazany ministerstwu odpowiedzialnemu za transport i infrastrukturę, w którym ujawniłem metodykę oszustw stosowanych w branży budowlanej, tożsamość przestępców odpowiedzialnych za masowe wyłudzenia a także beneficjentów afery – wiodące koncerny budowlane. Uzasadnienie wyroku wprost opisywało udział wskazanej przeze mnie spółki giełdowej w zorganizowanych na szkodę podwykonawców przestępstwach gospodarczych. Choć to ja zgłosiłem prokuraturze ten proceder, precyzyjnie ujawniłem sposób działania wielopoziomowej struktury przestępczej i przekazałem obszerny materiał dowodowy, nigdy nawet nie przesłuchano mnie w charakterze świadka, a będący odbiorcami moich raportów politycy ówczesnej opozycji, już po objęciu władzy stali się przyjaciółmi dawniej zwalczanych oszustów. W takich warunkach nie udało się oczyścić branży budowlanej z przestępstw białych kołnierzyków, ale mogę podzielić się z Tobą moim doświadczeniem i wiedzą, aby inne osoby nie padały więcej ofiarami intryg mniejszych ani większych oszustów działających na tym rynku.spis treści

Przedmowa, czyli dlaczego budownictwo?

Dział I
Wprowadzenie
1. Krótki kurs kryminologii i prawa karnego, czyli na czym polega przestępczość gospodarcza?
2. Specyfika polskiego rynku budownictwa drogowego
3. Kto rządził na rynku budowlanym?
3.1. Grupa Ferrovial (Budimex, Mostostal Kraków)
3.2. Strabag
3.3. Skanska
3.4. Astaldi
3.5. Bilfinger
3.6. Grupa PORR
3.7. Mota-Engil
3.8. Alpine Bau
3.9. Spółki marki Hydrobudowa i Grupa Kapitałowa PBG
3.10. Grupa ACS (Dragados, HOCHTIEF)
3.11. Grupa VINCI (Eurovia, Warbud)
3.12. Mostostal

Dział II
Metody popełniania przestępstw w budownictwie
4. „Tort” afery autostradowej i geneza developerska
5. Ustawianie przetargów drogowych i zmowa cenowa
6. Kary umowne, czyli jak udawać ofiarę
7. Presja na ugodę i efekt domina
8. Uszczuplanie jakości infrastruktury krytycznej
8.1. Charakterystyka infrastruktury krytycznej
8.2. Uwarunkowania technologiczne i geologiczne budowy dróg
8.3. Metodyka uszczuplania wydatków na materiały budowlane
8.4. Przypadki nagłośnionych nieprawidłowości
8.5. Ustalenia GDDKiA, NIK i ABW
9. Oszustwo na przedmiocie zamówienia
10. Korupcja, prowizje, kradzieże i wikłanie w przestępstwa
11. Model oszustwa na łańcuch podwykonawców
11.1. Przedsiębiorstwa fasadowe – słupy i spółki-krzaki
11.2. Solidarna odpowiedzialność inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy
11.3. Schemat i aspekty praktyczne przestępstwa
11.4. Sposoby reżyserowania własnej niewypłacalności
11.5. Stanowisko generalnych wykonawców
11.6. Działanie wspólne i w porozumieniu
12. Robotnicy za darmo
13. Uszczuplenia podatku VAT, PIT i CIT
14. Fałszowanie i przemyt paliw
15. Brak ekonomicznych kompetencji organów ścigania, jako czynnik zmniejszający trafność represji karnej
16. Neutralizacja świadków procederu i efekt mrożący
17. Niegospodarność – pozakryminalne czynniki ekonomiczne
18. Rażąco niskie ceny – próba odzyskania kontroli nad rynkiem zamówień publicznych
19. Ośmiornica
20. Pranie brudnych pieniędzy przy pomocy przedsiębiorstw budowlanych
21. Przestępstwa na szkodę banków, defraudacje i reżyserowane bankructwa
22. Szkodliwość społeczna przestępstw gospodarczych – skutki afery autostradowej i oszustw developerskich
23. Studium przypadku – jak kraść na starą oponę
24. Studium przypadku budowy autostrady A2
24.1. Autostrada Wolności
24.2. COVEC – odpór chińskiego desantu
24.3. DSS – kontrolowany upadek
24.4. BÖGL a KRÝSL – oszukany w Polsce
25. Studium przypadku – rozmowa z podwykonawcą

Dział III
Jak nie dać się okraść budując polskie drogi i domy?
26. Symptomy ostrzegawcze
27. Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy – zapobieganie oszustwom beneficjentów budowy
28. Umowa o roboty budowlane lub podwykonawstwo robót budowlanych – zapobieganie oszustwom wypłacalnych kontrahentów
28.1. Podstawowe informacje o umowach o roboty budowlane
28.2. Przedmiot umowy, harmonogram prac i wynagrodzenie
28.3. Umocowanie do zawarcia umowy
28.4. Klauzula odstąpienia od umowy
28.5. Klauzule waloryzacyjne, sądowa waloryzacja i obowiązkowa waloryzacja zamówień publicznych
28.6. Odszkodowania i kary umowne na korzyść podwykonawcy
28.7. Wzajemne potrącenie wierzytelności
28.8. Odsetki maksymalne i zwrot kosztów windykacji
28.9. Kaucja gwarancyjna
28.10. Odbiór robót budowlanych
28.11. Automatyczna zmiana terminów harmonogramu prac
28.12. Równowaga stron umowy a swoboda zawierania umów
28.13. Zgodny cel stron umowy a jej dosłowne brzmienie
28.14. Właściwość miejscowa sądu
28.15. Adres do korespondencji
29. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
30. Zabezpieczenie przedprocesowe przed karami umownymi
31. Miarkowanie i obalanie kar umownych w sądzie
32. Wywiad gospodarczy w budownictwie – zapobieganie oszustwom zawodowych fraudów i niewypłacalnych kontrahentów
32.1. Weryfikacja podmiotów gospodarczych
32.2. Wskaźniki finansowe – ocena sytuacji finansowej spółki i fałszowanie wartości aktywów
32.3. Wycena aktywów bez rzeczoznawcy
32.4. Ocena ekonomiczna wiarygodności kontraktu – z czego bezpieczniej zrezygnować?
32.5. Ocena prawnokarna – kiedy zgłaszać przestępstwo?
32.6. Typowanie celu i dobór metod weryfikacji wywiadowczej
33. Jak nie dać się okraść prawnikowi?

Dział IV
Afera autostradowa – akta sprawy
34. Case study – śledztwo i strategia procesowa w sprawie afery autostradowej
Pismo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z dn. 23 kwietnia 2012 r.
Pismo do generalnego wykonawcy z dn. 8 lipca 2012 r.
Raport dotyczący przestępstw i nadużyć związanych z wykorzystaniem środków unijnych przy budowie dróg i autostrad z dn. 25 stycznia 2013 r.
Wniosek o podjęcie interwencji do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z dn. 4 marca 2013 r.
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DSWRU-571-1834/13(2)/13/MK) z dn. 11 marca 2013 r.
Pismo z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (TA4-024-75813/13) z dn. 24 lipca 2013 r.
Pismo do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 lipca 2013 r.
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie z dn. 20 sierpnia 2013 r.
Prokuratura Rejonowa w Ropczycach z dn. 14 września 2013 r.
Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe
Wniosek o podjęcie interwencji do Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej z dn. 13 grudnia 2013 r.
Pismo do podwykonawcy od generalnego wykonawcy z dn. 4 października 2012 r.
Pismo do podwykonawcy od generalnego wykonawcy z dn. 27 czerwca 2011 r.
Pismo do GDDKiA Oddział w Rzeszowie od generalnego wykonawcy z dn. 26 stycznia 2011 r.
Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie z dn. 24 marca 2014 r.
Pismo Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe i Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu z dn. 31 marca 2014 r.
Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe
Zażalenie na postanowienie
Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe
Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy z dn. 29 czerwca 2018 r.Księgarnia on-line

Publikacje książkowe dostępne w sprzedaży wysyłkowej m.in. w księgarni wydawnictwa:

księgarnia

Kontakt

Prześlij wiadomość

Kazimierz Turaliński, LL.D
ekspert ds. przestępczości i bezpieczeństwa gospodarczego

wczytuję
Wiadomość została wysłana